Despre proiect

Semnarea contractului pentru “Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Iaşi “

În perioada martie 2016 – mai 2017 s-au parcurs etapele necesare contractării finanțării pentru proiectul ”Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”. Ulterior, în data de 30.05.2017, s-a semnat Contractul de finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 încheiat între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare .

Proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași”, propus pentru finanțare din POS Mediu 2007-2013 și care se va finalizat în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare POIM 2014-2020, va asigura îndeplinirea tuturor angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare, precum și a celor stabilite prin documentele strategice la nivel național (POIM 2014-2020, Strategia Națională de Gestiune a Deșeurilor pentru orizontul de timp 2014-2020, Planul Național de Gestiune a Deșeurilor etc.), regional (PRGD Regiunea Nord-Est) și local.

Obiectivul general al proiectului este creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi îmbunătăţirea calităţii mediului din judeţul Iaşi, prin realizarea unui sistem durabil de management al deşeurilor la nivel de judeţ. Prin implementarea proiectului se vor completa infrastructura şi echipamentele existente, pentru conformarea cu cerinţele legislative ale UE din sectorul de mediu şi respectarea angajamentelor asumate de România  prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Obiectivele Proiectului Fazat sunt: reducerea cantității de deșeuri depozitate, crearea infrastructurii necesare și promovarea utilizării deșeurilor pentru producția de materii prime alternative, prin creșterea cantității de deșeuri reciclate/valorificate, crearea unor condiții de viață decente prin stabilirea unor structuri eficiente de management al deșeurilor și asigurarea unui mediu de viață curat.

Implementarea proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” se realizează cu sprijin financiar european, Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) – Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul specific 3.1 – Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România. Proiectul, al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Iaşi, are o valoare totală de 36.747.256,49 lei, din care costurile eligibile de 27.661.688,86  lei vor fi acoperite în proporție de 89,964% de UE, iar contribuţia locală va fi de 564.524,26 lei.

Colectează separat! Natura te va răsplăti!

previewProiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” este co-finanţat de Uniunea Europeană prin POS Mediu – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1. Contractul de finanțare a fost semnat la data de 16 mai 2013.

 Proiectul se derulează pe o perioadă de 31 de luni, cu finalizare la data de 31 decembrie 2015.

Valoarea totală a proiectului este de 69.350.207 de euro (fără TVA).

Costurile eligibile sunt în valoare de 55.095.293 euro din care 50.577.479 euro vor fi acoperite prin contribuţia Uniunii Europeane, în proporţie de 83,5% (42.232.195 euro), a Guvernului României, prin Bugetul de stat, în proporţie de 15,5% (7.839.509 euro) şi din Bugetul local 1% (505.775 euro). Restul de finanţare (non-funding gap) este de 8,2% din totalul costurilor eligibile (4.517.814 euro).

Costurile neeligibile sunt în valoare de 14.254.914 euro şi provin din contribuţia locală.

OBIECTIVUL GENERAL

Creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi îmbunătăţirea calităţii mediului din judeţul Iaşi, prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem durabil de management al deşeurilor.

SCOPUL PROIECTULUI

Completarea infrastructurii şi a echipamentelor existente prin investiţii care să conducă la asigurarea unui sistem de management integrat al deşeurilor la nivel de județ, pentru conformarea cu cerinţele legislative ale Uniunii Europene din sectorul de mediu şi respectarea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

OBIECTIVE

a) Reducerea cantității anuale de deşeuri biodegradabile

Pentru anul 2016, cantitatea de deşeuri biodegradabile ce va trebui deviată de la depozit este de aproximativ 134.847 tone.

b) Reducerea considerabilă a depozitării deşeurilor provenite din ambalaje

Pentru recuperarea materialelor utile din deşeurile de ambalaje se vizează, pentru 2016, următoarele ţinte:

  • min. 60% – pentru hârtie şi carton;
  • 22,5% – pentru mase plastice;
  • 60% – pentru sticlă;
  • 50% – pentru metale;
  • 15% – pentru lemn.

c) Implementarea sistemului de colectare selectivă

d) Îmbunătăţirea şi extinderea echipamentelor existente de colectare şi transport

e) Optimizarea logisticii prin eficientizarea gestionării deşeurilor

f)   Depozitarea controlată a deşeurilor în cadrul depozitului conform de la Ţuţora

g)  Asigurarea unei bune vizibilităţi a proiectului şi obţinerea unui bun nivel de conştientizare a publicului cu privire la rigorile şi avantajele SMID în judeţul Iaşi prin:

  • Realizarea materialelor publicitare;
  • Realizarea campaniilor de informare şi conştientizare a beneficiarilor finali;
  • Mediatizarea şi diseminarea rezultatelor proiectului (prin spoturi radio-TV, comunicate, informări, anunţuri în presa scrisă, conferinţe de presă, pagina web a proiectului).

 

 

header

Conferinţa de finalizare a proiectului

Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” cod SMIS 2014+ 107857

UAT JUDETUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului ”Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” Cod SMIS 2014 + 107857, în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare (POIM) – Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul specific 3.1 – Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România.

Obiectivul general este reprezentat de: 1. Reducerea cantității de deșeuri depozitate; 2. Crearea infrastructurii necesare și promovarea utilizării deșeurilor pentru producția de materii prime alternative, prin creșterea cantității de deșeuri reciclate/valorificate; 3. Crearea unor condiții de viață decente prin stabilirea unor structuri eficiente de management al deșeurilor și asigurarea unui mediu de viață curat.

„Prin implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Iași am deschis calea către un județ mai puțin poluat, ecologic, din grijă față de mediu și din dorința de a crește calitatea vieții ieșenilor. Vom face tot posibilul să reducem cantitatea de deșeuri generate, să maximizăm reutilizarea și reciclarea și, astfel, să asigurăm implementarea deplină a obiectivelor politicilor europene privind deșeurile.”, a declarat Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași.

Proiectul, al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Iaşi, are valoarea totală de 36.747.256,49 lei, din care costurile eligibile de 27.661.688,86 lei, acoperite în proporție de 89,964% de UE, iar contribuţia locală a fost de 564.524,26 lei.

 Conferința de finalizare a proectului va avea loc în data de 21.10.2021, începand cu ora 11.00, în Sala Galbenă a Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 60.

 Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013 şi Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Contact: Consiliul Judeţean Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, Iaşi

Tel: +40 232 235 100, interior 184

Manager proiect: Ionela Laura PĂSTRĂVANU

Responsabil instituţional şi publicitate: CĂTĂLINA ENEA

footer

Prezentare Fazare SMID 2021 (prezentare PowerPoint)

Comunicat de Presă Finalizare Fazare SMID 2021 (document PDF)