Care este obiectivul acestui proiect?

Prin proiectul “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Iaşi”, Consiliul Judeţean Iaşi îşi propune să implementeze, conform standardelor UE, un mecanism de eliminare a impactului negativ pe care gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor îl are asupra mediului şi a sănătăţii umane.