Componenta 1

Colectarea selectivă a deşeurilor

Include următoarele măsuri:

a)Furnizarea containerelor şi pubelelor pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile de la populaţie în întregul judeţ;
b)Furnizarea pubelelor pentru colectarea separată a deşeurilor reziduale de la populaţie în întregul judeţ;
c)Furnizarea recipienţilor de compostare individuală în 25% din gospodăriile din zona rurală.

Colectarea selectivă a deşeurilor are mai multe componente:

a) Colectarea separată a deşeurilor reciclabile

Sistemul de colectare a reciclabilelor presupune:

Urban – zona de blocuri:

 • 1 punct de pre-colectare la 200 de persoane, având:
 • 1 container albastru de 1.100 l pentru hârtie/carton, colectarea realizându-se la fiecare 7 zile (o dată pe săptămână);
 • 1 container galben de 1.100 l pentru plastic/metal, colectarea realizându-se la fiecare 7 zile (o dată pe săptămână);
 • 1 container verde de 1.100 l pentru sticlă, colectarea realizându-se o dată pe lună.

Urban – zona de case:

 • 1 punct de pre-colectare la 50 de gospodării, având:
 • 1 container albastru de 1.100 l pentru hârtie/carton, colectarea realizându-se o dată la 10 zile;
 • 1 container galben de 1.100 l pentru plastic/metal, colectarea realizându-se o data la fiecare 7 zile (o dată pe săptămână);
 • 1 container verde de 1.100 l pentru sticlă, colectarea realizându-se o dată în fiecare lună.

Zona rurală:

 • 1 punct de pre-colectare la 250 de persoane, având:
 • 1 container albastru de 1.100 l pentru hârtie/carton, colectarea realizându-se la fiecare 15 zile (2 colectări pe lună);
 • 1 container galben de 1.100 l pentru plastic/metal, colectarea realizându-se la fiecare 10 zile (3 colectări pe lună);
 • 1 container verde de 1.100 l pentru sticlă, colectarea realizându-se o dată la 2 luni.

b) Colectarea separată a deşeurilor biodegradabile şi reziduale

Sistemul de colectare a deşeurilor biodegradabile şi reziduale presupune:

Urban – zona de blocuri:

 • 1 punct de pre-colectare la 200 de persoane, având 7 pubele de 240 l, care vor fi colectate o dată la 2 zile.
 • Punctele de colectare vor fi organizate după cum urmează:
 • Blocuri înalte (peste 4 etaje) în spaţiile existente la parterul blocurilor;
 • Blocuri cu mai puţin de 4 etaje: platforme existente de pre-colectare.

Urban şi rural- zona de case:

 • 1 pubelă de 120 litri pentru fracţiile de biodegradabil şi rezidual, din care se va face colectarea o dată pe săptămână.

În zonele rurale, 25% din gospodării vor fi dotate cu recipienţi de compostare individuală. Astfel, 31.917 recipienţi de compostare individuală vor fi achiziţionaţi prin prezentul proiect.

Deşeurile asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii vor fi colectate după cum urmează:

 • Pubele de 240 litri/containere de 1,1 m3 pentru deşeurile reziduale;
 • Pubele de 120/240 litri pentru deşeurile reciclabile.

Deşeurile din parcuri şi grădini vor fi colectate în diferite tipuri de containere: pubele de 50 l, pubele de 240 l pentru fracţia mixtă, containere de 1,1 m3 pentru fracţia de biodegradabil.

Deşeurile din pieţe vor fi colectate selectiv, în containere de 1,1 m3 pentru deşeuri reciclabile, dar şi într-un container special de 1,1 m3 pentru deşeuri biodegradabile.

Deşeurile stradale vor fi colectate într-un sistem mixt, folosind atât pubele de 50 l, cât şi pubele de 240 l.

Deseurile voluminoase vor fi colectate din întregul judeţ, prin campanii regulate “din poartă în poartă” (cel puţin trimestrial) şi vor fi transportate la staţia de sortare de la Ţuţora, pentru a fi dezmembrate şi depozitate în depozitul conform. Astfel au fost prevăzute spaţii pentru depozitarea temporară a deşeurilor voluminoase a 6 containere de 40 m3 la Staţia de Sortare Ţuţora.

Cea mai bună soluţie pentru colectarea deşeurilor periculoase este dată de campaniile de colectare “din poartă în poartă”, derulate de 2 ori pe an, în întregul judeţ, deoarece stocarea temporară a acestui tip de deşeuri este nesigur pentru populaţie şi pentru mediu. Acest tip de deşeu va fi transportat direct la facilitatea de incinerare din judeţul Iaşi (SC AVAND SRL implementează în prezent o facilitate de incinerare a deşeurilor periculoase).
Datorită numeroaselor tipuri de deşeuri periculoase, transportul acestora se va face în camioane speciale (compartimentate). Pentru că autorităţile publice au responsabilitatea colectării acestui tip de deşeuri, viitorii operatori vor avea responsabilitatea de colectare a acestuia. Această cerinţă va fi specificată în documentaţia licitaţiei pentru desemnarea operatorilor.

Deşeurile de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) vor fi colectate prin campanii regulate (cel puţin trimestrial). În conformitate cu Directiva DEEE, colectarea, recuperarea şi reciclarea DEEE, precum şi costurile de recuperare cad în responsabilitatea producătorilor.
Aceste costuri pot fi acoperite prin taxa de „timbru verde” care este inclusă în preţul de vânzare al fiecărui nou echipament electric şi electronic.
Legislaţia română (HG 1037/2010) defineşte responsabilitatea autorităţilor publice locale astfel: Au obligaţia de a asigura colectarea separată a deşeurilor, de a oferi producătorilor spaţii pentru puncte de colectare, dar şi de a dota aceste spaţii.
În vederea colectarii selective a DEEE provenite de la populaţie, autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale au următoarele obligaţii:

 • De a organiza, de a gestiona şi de a coordona colectarea separată a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de la populaţie şi transportul acestora la punctele de colectare prin intermediul serviciului public de salubrizare sau prin încredinţarea colectării DEEE către un operator economic colector autorizat de către Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului;
 • Organizarea de campanii de colectare a DEEE de cel puţin o dată pe trimestru;
 • Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale pot solicita producătorilor/organizaţiilor colective acoperirea costurilor reale de colectare, transport până la punctele de colectare şi stocare temporară a DEEE;
 • De a asigura existenţa şi funcţionarea a cel puţin a unui punct de colectare selectivă a DEEE provenite de la populaţie la 50.000 de locuitori, dar nu mai puţin de un punct de colectare în fiecare localitate.
 • Recipienţii necesari pentru dotarea punctelor de colectare DEEE vor fi furnizaţi de către viitorii operatori, selectaţi respectând legislaţia în vigoare.