Componenta 3

Facilităţi de sortare pentru deşeuri reciclabile (la Ruginoasa, extinderea staţiei de sortare Ţuţora, finalizarea staţiei de sortare de la Ţuţora)

În judeţul Iaşi există 4 staţii de sortare: la Ţuţora, Hârlău, Răducăneni şi la Şipote.

Pentru atingerea ţintelor de reciclare şi recuperare a deşeurilor din ambalaje, proiectul prevede construirea de noi capacităţi de sortare, pentru a acoperi cantităţile de deşeuri reciclabile din întreg judeţul:

a)  Construcţia unei staţii de sortare la Ruginoasa (pentru deşeurile din zona 1).

b)  Extinderea staţiei de sortare existente la Ţuţora, pentru a primi deşeurile reciclabile din zonele 2 şi 3.

 a) Staţia de Sortare Ruginoasa

Staţia de sortare Ruginoasa va fi construită în aceeaşi locaţie ca şi staţia de transfer din zona 1. Această staţie va sorta deşeurile reciclabile din zona 1. Suprafaţa staţiei de sortare este de 0,15 ha şi face parte dintr-un ansamblu care va cuprinde şi staţia de transfer, ansamblul având suprafaţa de 2,5 ha.

Capacitatea staţiei va fi de 10.000 t/an.

Instalaţia va avea un grad mediu de mecanizare: fracţiile de hârtie/carton şi plastic vor fi selectate manual iar metalele vor fi selectate cu ajutorul magneţilor. Sticla va fi stocată direct în containere şi nu va fi procesată pe linia de sortare.

Mod de funcţionare:

 • alimentarea liniei de sortare se face automat cu mijloace mecanizate (buncăr cu snec alimentator, bandă transportoare, prelucrare mecanică primară deşeu de tip sortare granulometrică);
 • se realizează manual sortarea fracţiilor de hârtie, carton, PET, plastic;
 • se realizează mecanizat separarea metalelor feroase şi a metalelor neferoase (bandă magnetică sau electro-magnetică de deferare cu descărcare directă în container, agregat de separare automată cu curent Eddy sau jet de aer comprimat);
 • transportul fracţiilor sortate la instalaţiile de balotare se realizează manual cu containere împinse de oameni;
 • se realizează balotarea tuturor fracţiilor prin utilizarea de maşini de balotare semi-automate (încărcarea manuală şi descărcarea automată) cu legarea baloţilor şi maşini de prelucrare primară a unor fracţii (sfărâmător de sticlă, găuritor de PET-uri, etc.);
 • transportul refuzului de sortare la instalaţiile de compactare în containere se realizează mecanizat cu benzi transportoare;
 • transportul baloţilor şi a containerelor de refuz compactat se realizează mecanizat.

 b) Staţia de Sortare Ţuţora

Staţia de sortare Ţuţora constă în 2 linii de sortare – una deja existentă şi linia ce va fi construită.

Linia de sortare existentă poate sorta până la 29.000 tone de reciclabile/an în două schimburi de lucru.

Noua linie de sortare va avea o capacitate de 22.000 tone/an, în două schimburi de lucru.

Aceasta statie va sorta deseurile reciclabile din zonele 2 si 3.

Instalaţia va avea un grad mediu de mecanizare: fracţiile de hârtie/carton şi plastic vor fi selectate manual iar metalele vor fi selectate cu ajutorul magneţilor. Sticla va fi stocată direct în containere şi nu va fi procesată pe linia de sortare.

Mod de funcţionare:

Fluxul tehnologic pentru fracţia uscată constând în reciclabile rezultate din colectare selectivă la sursă, este următorul:

 • Deşeurile sunt aduse de la staţia de transfer Bălţaţi în containere de lung curier şi din zona 3 cu camioane de colectare şi sunt apoi descărcate pe o platformă betonată de recepţie;
 • Se cântăresc pe platforma electronică de cântărire auto, amplasată la intrarea în instalaţie, şi se înregistrează datele referitoare la: cantitatea de deşeuri, locul de provenienţă, numărul maşinii, numele conducătorului auto, data şi ora intrării în instalaţie;
 • Deşeurile sunt descărcate apoi în zona de primire a halei de sortare şi depozitate temporar pe platforma betonată din interior;
 • Din depozitul temporar sunt manipulate şi deplasate către buncărul de alimentare cu ajutorul unui încărcător frontal. Banda de canal din buncăr alimentează banda transportoare în plan înclinat care transportă deşeurile către ciurul rotativ;
 • Ciurul rotativ separă fracţiunile cu dimensiuni mai mici de 2500 mm, care cad sub acesta;
 • Deşeurile rămase sunt împinse către un sistem de benzi de transport către un separator magnetic. Acesta extrage cu ajutorul electromagnetului părţile feroase (metalice). Restul ajunge pe cele 3 benzi de sortare;
 • Benzile de sortare au fiecare câte 12 posturi de sortare, astfel încât se pot sorta simultan 6-12 tipuri de fracţiuni diferite. Platforma de sortare va fi amplasată la o înălţime de cca. 3,80 m faţă de pardoseală, astfel încât pentru împingerea deşeurilor sortate şi depozitate temporar în gradenele de sub locurile de sortare, să poată fi folosit un motostivuitor dotat cu lamă;
 • Deşeurile sortate vor fi împinse către banda de canal care alimentează banda transportoare în plan înclinat a presei de balotat;
 • Refuzul din sortare va fi eliminat la capătul benzilor de sortare într-un container mare de cca. 32 m3, fără capac;
 • Fracţiunile sortate pe categorii şi culori vor fi balotate cu ajutorul presei orizontale;
 • Baloţii vor fi stivuiţi în zona de livrare, în vederea valorificarii lor. Încărcarea în maşinile de transport se va face cu motostivuitorul;
 • Zona de presare-balotare-livrare comunică atât cu hala de sortare cât şi direct cu exteriorul, astfel încât alimentarea presei să se poată face şi direct din exterior atunci când deşeurile recepţionate sunt deja sortate;
 • Instalaţia de sortare este dimensionată astfel încât să proceseze zilnic întreaga cantitate de deşeuri primită.