Componenta 4

Facilitatea de tratare a deşeurilor biodegradabile (Staţia de tratare mecano-biologică Ţuţora, finalizarea staţiei de compostare Ţuţora)

Ţintele de reducere a cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate anual în judeţul Iaşi vor fi atinse prin:

a)  Construcţia unei staţii de Tratare Mecano-Biologică (TMB) la Ţuţora,

b)  Finalizarea staţiei de compostare de la Ţuţora.

a) Staţia TMB Ţuţora

Staţia TMB va fi construită în aceeaşi locaţie cu staţia de sortare şi cu depozitul conform, în comuna Ţuţora. Această staţie va trata doar deşeurile reziduale din zona 3, pentru că deşeurile reziduale colectate din această zonă sunt suficiente pentru atingerea ţintelor, pentru anul 2016, privind devierea de la depozitare a deşeurilor biodegradabile.

Deşeurile reziduale din celelate zone vor fi depozitate direct la depozitul conform Ţuţora. De asemenea, materialul bio-stabilizat rezultat în staţia TMB va fi depozitat în depozitul de la Ţuţora.

Cantitatea de deşeu ce va intra în staţia de tratare mecano biologică Ţuţora este de 140.000 tone/an din care 2/3 sunt biodegradabile si 1/3 non-biodegradabile. S-a considerat ca 80% din cantitatea totală (112.000 tone/an) va trece prin ciur, cu o compoziţie de 82,5% biodegradabile (92.400 tone/an). 112.000 tone/an deşeuri vor fi tratate biologic, în timp ce particulele supradimensionate vor fi depozitate.

După descompunere şi maturare, activitatea organică va fi redusă la 5% din valoarea iniţială, adică 95% din 92.400 tone/an (87.780 tone/an) vor fi deviate de la depozitare, cantitate suficientă pentru a realiza ţinta de deviere a deşeurilor biodegradabile de la depozitare pentru anul 2016.

Descriere tehnologică:

Descompunerea aerobă – compostarea este un proces controlat, aerob, biologic, de oxidare, de biodegradare şi stabilizare a fracţiilor organice de deşeu. Compostarea înseamnă transformarea materiei organice în reziduuri solide, căldură, CO2 şi apa, prin acţiunea microorganismelor în prezenţa oxigenului. Prin aceasta, emisiile de gaze de efect de seră (în principal metan şi CO2) în timpul procesului de depozitare sunt reduse.

Procesul de tratare include:

 • Pre-tratarea mecanică;
 • Fermentarea accelerată (descriere):

Tranşeul este zona principală unde se descompune refuzul care va fi tratat. Numele său desemnează spaţiul sub formă de hol, fără acoperiş. Cuprinde 2 pereţi longitudinali, unde circulă maşina de întors tranşee. La un capăt se găseşte o bandă de încărcare ce pune materialul în tranşee, iar la celălalt capăt materialul este eliminat pe o bandă transportoare.

AERAREA TRANŞEELOR

Tranşeele au o podea perforată pentru extragerea aerului, excluzând zona de încărcare. Aerul extras este absorbit printr-un sistem de conducte. Sistemul de conducte conţine probe de măsurare a temperaturii şi a conţinutului de oxigen al aerului extras, controlând astfel rata de circulare a aerului în funcţie de temperatură şi oxigen.

SISTEM AUTOMAT DE ALIMENTARE

Banda de descărcare primeşte materialul de la banda de alimentare care a fost anterior alimentată de către angajaţi. Iniţial are o porţiune înclinată, până atinge o înălţime maximă. Materialul este transportat de banda principală la vagonul de descărcare. Acesta are o structură metalică, cu 2 laminoare, unul având şofer, pentru a se putea deplasa prin tranşeele de rulare situate de-a lungul ariei orizontale a benzii principale. Materialul de pe banda de descărcare este transportat la o bandă încrucişată, care depozitează apoi metarialul organic pe diferite tranşee.

Vagonul de descărcare, prin mişcări de-a lungul benzii principale, se poziţionează în tranşeul ales. Apoi, materialul este plasat pe banda principală, până la vagonul de descărcare şi ulterior la banda încrucişată. Materialul începe să se strângă în spaţiul de încărcare până când se atinge nivelul de umplere, iar apoi se mută la următorul tranşeu care este ales.

Pentru a automatiza această procedură, este necesar să se instaleze semnale de start şi stop pe benzi, echipamente de alimentare pe banda de descărcare şi semnale de siguranţă pe echipament.

SISTEM AUTOMAT DE DESCĂRCARE

Sistemul cuprinde o bandă transportoare situată transversal la capătul tranşeelor. Funcţia sa este de a goli materialul tranşeelor; maşina de întors goleşte materialul la capătul tranşeului, iar cureaua se mută la unul din capete pentru a fi preluat de o altă bandă care transportă materialul la hala de rafinare. Sistemul de descărcare continuă să lucreze constant până la finalizarea întoarcerii, garantând evacuarea întregului material mutat de maşina de întors.

ODORIZAREA HALEI

Împrospătarea aerului halei se va face cu aerul tranşeelor, astfel: 2 ventilatoare montate la capătul unei conducte pentru a primi aerul extras de ventilatoarele tranşeelor. Aerul va fi dispersat într-un bio-filtru înainte de a fi eliminat în atmosferă.

b) Staţia de Compostare Ţuţora

În prezent este în desfăşurare un proiect ce presupune înfiinţarea unei staţii de compostare cu o capacitate de 10.000 tone/an la Ţuţora.

Această staţie de compostare va composta doar deşeuri biodegradabile colectate separat din municipiul Iaşi – fracţia biodegradabilă din parcuri şi grădini şi deşeurile biodegradabile din pieţe.

Staţia de compostare cuprinde:

 • Zona de primire – recepţie şi depozitare temporară, o platformă betonată cu ziduri laterale (gen siloz).
  În această zonă vor fi aduse şi depozitate separat două tipuri de materiale biodegradabile: fracţia organică din pieţe şi fracţia verde sau material de umplutură. Fracţia verde este o categorie de materiale organice cu o rată scazută de descompunere (bucăţi de lemn, materii de la curăţarea copacilor, aşchii etc.) care crează o structură internă în cadrul brazdelor favorizând aerarea acestora.
 • Zona de mărunţire şi de pregătire a amestecului, este o platformă betonată în prelungirea celei de primire – recepţie.
  Deşeurile sunt trecute pe o bandă transportoare pe sub un extractor de metale şi apoi mărunţite cu un shredder, după care sunt amestecate cu un încărcător frontal dotat cu cupă greifer şi transportate în zona de fermentare. Dimensiunea fracţiunilor verzi după marunţire va fi de cca. 300 mm.
 • Zona de fermentare, este o construcţie metalică (hala) cu pardoseală betonată special amenajată cu pante, astfel încât apele murdare rezultate din staţionarea deşeurilor fermentabile să fie colectate şi evacuate într-un cămin de unde vor fi recirculate peste şirurile de deşeuri cu ajutorul maşinii de întors brazde, asigurând astfel umiditatea optimă necesară procesului de fermentare aerobă.
  Deşeurile mărunţite şi amestecate, sunt transportate în hala de fermentare, unde sunt distribuite în şiruri având lungimea de 92,5 m, lăţimea la bază de 5,0 m şi înălţimea de 2,4 m. Şirurile vor avea forma unui triunghi. Procesul de fermentare durează cca. 12 săptămâni. Periodic, brazdele sunt “răsturnate” cu o maşină specială de întors brazde, dotată şi cu sistem de stropire.
 • Sistemul de stropire constă într-un rezervor care se plasează la capătul şirurilor şi un furtun flexibil înfăşurat pe un tambur ataşat la maşina de întors brazde. Pe masură ce maşina se deplasează, furtunul se derulează de pe tambur iar când se întoarce, pe sensul invers, furtunul se înfăşoară la loc pe tambur. Stropirea şirurilor este comandată din cabina maşinii.
  Se monitorizează permanent temperatura, care nu trebuie sa depăşească 70 °C şi umiditatea.
 • Zona de maturare, este o construcţie metalică tip şopron, fără închideri laterale. Toată suprafaţa şopronului este betonată şi este prevăzută perimetral cu canale de gardă pentru preluarea apelor pluviale şi în interior cu sistem de canalizare pentru preluarea apelor murdare. Aici materialul transportat din zona de fermentare, staţionează până când se consumă tot procesul de fermentare.
 • Zona de rafinare (livrare).

Materialul complet fermentat este transportat cu încărcătorul frontal. În această zonă unde este cernut cu ajutorul unui tromell, cu dimensiunea ochiurilor de 20 mm.

Fracţia care trece prin orificiile ochiurilor este în principal alcătuită din materia organică şi mici materiale inerte precum: pietre, bucăţi de sticlă şi ceramică.

Fracţia care rămâne este tipic compusă din materiale de umplutură amestecate cu material organic la începutul procesului. Această ultimă fracţie este returnată la zona de stocare pentru reutilizare iar prima fracţie este dusa în zona de livrare.

Tehnologia de lucru în staţia de compost este complet automatizată.