Componenta 5

Construcţia sub-compartimentului 3 din celula nr. 1 a depozitului conform Ţuţora

În judeţul Iaşi există un depozit conform în comuna Ţuţora, funcţional din 2009. Începând din 2016, depozitul Ţuţora va deservi întregul judeţ. Are o capacitate de 8.176.000 m3, cu 4 celule şi o suprafaţă totală de 55,65 ha. Depozitul va fi funcţional timp de 30 de ani.

CELULELE DEPOZITULUI ŢUŢORA

Celula m3 Suprafaţa (ha) Volum cumulat(m3) Perioada
1 2.063.000 15,25 2.063.000 Închidere în 2018
2 2.100.000 16,4 4.163.000 2018 – 2025
3 2.900.000 18,5 7.063.000 2025 – 2035
4 1.113.000 5,5 8.176.000 2035 – 2038

Prima celulă a depozitului conform Ţuţora cuprinde 3 compartimente, din care doar 2 compartimente au fost executate. Capacitatea totală a celor 2 compartimente este de aproximativ 1.299.000 m3. Capacitatea celui de-al 3 lea compartiment al primei celule va fi de aproximativ 764.000 m3, cu o suprafata de 5,50 ha.

Prin proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” se va construi doar cel de-al treilea compartiment al primei celule.

Structura constructivă:

  • Compartimentul 3 al primei celule de depozitare va fi realizat prin construirea unui terasament de închidere în partea de nord şi a 2 subdiviziuni de terasamente pe partea de sud şi de est. Separarea compartimentului 3 de compartimentul 2 se va realiza pe partea de vest, folosind cauciucuri uzate, umplute cu nisip şi acoperite cu geo-membrană.
  • Terasamentul din partea de nord va avea o grosime constantă de 3 m şi pante de 1:3. Terasamentele din partea de est şi de sud vor avea o grosime constantă de 1,5 m şi pante de 1:3. Baza compartimentului va fi modelată cu o pantă de 1% în secţiune longitudinală (de la nord la sud) şi panta de 1% în secţiune transversală înspre axa compartimentului. Se va realiza astfel un sistem de tip „coamă”, pentru a asigura colectarea gravitaţională, transportul şi evacuarea levigatului spre camerele de colectare, situate pe principalul canal colector de levigat.
  • Baza compartimentului va fi acoperită cu o stratificare specifică pentru izolarea depozitelor de deşeuri nepericuloase, în conformitate cu HG 349/2005, astfel:
  • Strat de susţinere (bariera geologică);
  • Geo-membrana PEID g=2 mm;
  • Geotextil de protecţie m = 800 g/m2.
  • Colectarea şi evacuarea apei pluviale de pe pantele de la marginea terasamentelor şi de pe drumurile de acces şi drumurile tehnologice se va face prin intermediul unor canale de împrejmuire. Apa pluvială va fi evacuată într-un canal de drenaj situat în partea de nord a locaţiei.
  • Permeatul va fi eliminat într-un bazin de suprafaţă situat în partea de sud a depozitului, de unde vor fi luate mostre pentru analiză, înainte ca acesta să fie eliminat în canalul de drenaj HCA 46/4 şi apoi mai departe în râul Jijia.

Drenarea, colectarea şi tratarea levigatului

În cadrul depozitului de la Ţuţora, staţia de tratare a levigatului a fost deja construită, capacitatea ei de 84 mc/zi fiind suficientă pentru întreaga cantitate de levigat rezultată din celula 1 (toate cele 3 compartimente).

Staţia actuală de tratare a levigatului a fost produsă de către PALL Austria Filter Ges.m.b.H şi este în concordanţă cu Directivele Europene din domeniu.