Componenta 6

Închiderea depozitelor urbane neconforme din Tomeşti, Paşcani, Hârlău şi Târgu Frumos

Prin prezentul proiect vor fi închise 4 depozite neconforme.

 1. Depozitul de deşeuri neconform din zona oraşului Paşcani, din localitatea Valea Seacă, este amplasat către N-V faţă de municipiul Paşcani, la o distanţă de aproximativ 1,15 km faţă de zona locuită. Accesul către depozit se realizează pe un drum de asfalt care porneşte din DJ 208. În conformitate cu Hotărârea 349/2005, depozitul şi-a încetat activitatea în anul 2009.
 2. Depozitul de deşeuri neconform din zona oraşului Hârlău este amplasat în partea de est a oraşului Hârlău, la o distanţă de aproximativ 800 m faţă de zona locuită. Accesul către depozit se realizează prin drumul naţional DN 28B/E58. În conformitate cu Hotărârea 349/2005, depozitul şi-a încetat activitatea în anul 2009.
 1. Depozitul de deşeuri neconform din zona localităţii Tomeşti, este amplasat în lunca râului Bahlui, la Est de municipiul laşi la cca. 6 km distanţă de acesta şi la Sud de râul Bahlui. În conformitate cu Anexa 2 la HG 349/2005, depozitul şi-a încetat activitatea în anul 2009.
 2. Depozitul de deşeuri neconform din zona oraşului Târgu Frumos este amplasat în partea de nord a oraşului Târgu Frumos, la o distanţă de 1,5 km faţă de zona locuită. Accesul către depozit se realizează pe un drum de piatră ce vine din DJ 28B/E 58. În conformitate cu Hotărârea 349/2005, depozitul şi-a încetat activitatea în anul 2012.

Principalul obiectiv al sistemului de acoperire presupune:

 • Minimizarea infiltraţiilor de apă pluvială în deşeuri;
 • Promovarea drenajului de suprafaţă şi maximizarea evacuării;
 • Controlul circulaţiei gazelor;
 • Separarea fizică a deşeurilor de viaţa plantelor şi animalelor.

 Închiderea depozitelor neconforme se va face în conformitate cu prevederile Normativului Tehnic privind depozitarea deşeurilor, aprobate prin Ordinul 757/2004.

Conform Anexei 2 a HG 349/2005, închiderea depozitelor se realizează în conformitate cu Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul MMGA nr. 757/2004. Astfel, se vor respecta următoarele condiţii:

 • strat de susţinere (suport) de min. 0,50 m grosime, k > 1×10-4 m/s;
 • strat de drenare a gazului, realizat din materiale granulare de grosime minimă de 0,30 m şi k> 1×10-4 m/s sau materiale artificiale echivalente;
 • Geo-compozit 6 kg/mp;
 • Strat de drenaj pentru apele din precipitaţii din materiale granulare cu grosime minimă de 0,30 m şi k > 1×10-3 m/s sau din materiale artificiale;
 • Geo-textile de filtrare şi separare, G= 400 g/mp;
 • Acoperirea solului cu un strat de grosime minimă 1,0 m, inclusiv:
  • strat de impermeabilizare din argilă cu grosimea minimă 0,85 m, cu k <5×10-9 m/s sau alt strat de tip barieră echivalent;
  • min. 0,15 m sol vegetal înierbat.

Tratarea gazului de depozit

Puţurile pentru sistemul de colectare a gazului la depozitele neconforme vor fi executate şi echipate după cum urmează:

 • Foraj cu circulaţie inversă Dn 800 mm;
 • Pereţii forajului vor fi protejaţi cu geogrid. Scopul acestuia este de a proteja împotriva ruperii/blocarii sistemului de drenaj, care poate avea loc ca urmare a diverselor compactări în corpul depozitului, după finalizarea compactării naturale;
 • Introducerea tuburilor perforate de drenaj PEID, Dn 200 mm, NP 10 şi elementeor de centrare;
 • Introducerea materialului granular;
 • Cuplarea tuburilor perforate cu tuburile netede de PEID NE 225 mm NP10;
 • Realizarea dopului de argilă pentru impermeabilizare;
 • Realizare părţii superioare a puţului (cap foraj) prin îmbinare cu flanşe din oţel inoxidabil şi reducţii şi teuri din PEID cu diametre până la 90 mm;

În partea de sus a puţului va fi poziţionată o flanşă „oarbă” cu valve de aerare, utilizată de asemenea pentru testare;

Conectarea puţului cu staţia faclă se va face prin intermediul conductelor PEID Dn 90 mm;

Partea superioara a puţului va fi protejată cu o camera PEID Dn 800 mm fără bază;

Vor fi luate măsuri suplimentare pentru sigilarea spaţiilor dintre puţ şi stratul executat pentru acoperire.

Detaliile cu privire la lucrările propuse sunt prezentate în partea desenată a SF.

Colectarea levigatului

Colectarea levigatului în cadrul depozitelor neconforme reprezintă o provocare tehnică dificilă, care necesită experienţă şi studii de teren detaliate. Astfel, în vederea stabilirii celor mai bune măsuri de urmat, au fost analizate următoarele aspecte pentru fiecare depozit urban care urmează să fie închis:

 • Flux estimativ de apă pluvială care se infiltrează în corpul deşeurilor;
 • Forma şi conţinutul întregului corp de deşeuri;
 • Caracteristici hidro-geotehnice şi topografice ale suprafeţei de pământ de sub corpul de deşeuri.

Ca măsură generală, colectarea levigatului se face prin puţuri de colectare, folosind pompe submersibile şi un furtun flexibil care elimină levigatul într-un bazin etanş vidanjabil. Nivelul levigatului în puţ va fi detectat în mod automat prin intermediul unor senzori montaţi în interiorul puţului sau prin intermediul unui echipament portabil de detectare a umidităţii. În funcţie de caracteristicile depozitului sau de caracteristicile topografice, vor fi luate masuri alternative, cum ar fi: puţuri speciale echipate cu pompe submersibile mobile sau fixe.