Componenta 7

Campanie de conştientizare a populaţiei, asistenţă tehnică în management şi supervizare, audit şi asistenţă tehnică din partea proiectantului

Această componentă presupune următoarele activități:

 • Componenta de lucrări:
  • Achiziţia terenului: taxe ce trebuie plătite pentru scoaterea terenului din circuitul agricol şi a-l face disponibil pentru construire – (costuri neeligibile);
  • Pregătirea terenului pentru amplasamentul Ţuţora;
  • Deviere reţele exterioare de pe şantierul Ţuţora;
  • Alimentarea cu energie electrică pentru şantierele Ţuţora, Ruginoasa şi Bălţaţi;
 • Organizare de şantier:
  • Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii;
  • Studii de teren (OSPA etc.);
  • Cheltuieli în întocmirea Proiectelor tehnice aferente contractelor de execuţie lucrări.
 • Suport acordat Unităţii de Implementare a Proiectului:
  • Oferirea de suport şi asistenţă tehnică Beneficiarului pentru contractele de lucrări;
  • Implementarea sistemului de arhivare a documentelor;
  • Întărirea capacităţii de managment a Beneficiarului – instruirea membrilor UIP şi cei ai ADIS în pregătirea, implementarea şi monitorizarea proiectelor cu finanţare internaţională mai ales în domeniul separării, sortării la sursă şi reciclării deşeurilor.
 • Managementul şi supervizarea contractelor de lucrări:
  • Manualul procedurilor de supervizare a lucrărilor;
  • Manualul de asigurare a calităţii pe parcursul lucrărilor;
  • Sprijin pentru beneficiar pe parcursul primirii detaliilor de execuţie pentru facilităţile care vor fi construite;
  • Supervizarea zilnică a lucrarilor;
  • Aprobarea Certificatului de Plată Intermediară, depus de către antreprenorul lucrărilor;
  • Rapoarte de progres pe parcursul executării lucrărilor;
  • Sprijin pentru Beneficiar pe parcursul perioadei de notificare a defectelor şi procedurilor de preluare a noilor facilităţi;
 • Sprijin pentru achiziţii:
  • Caiete de sarcini pentru achiziţia serviciilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale din zonele judeţului Iaşi;
  • Caiete de sarcini pentru licitaţiile pentru stabilirea operatorilor noilor facilităţi.