Componente proiect

Proiectul SMID în judeţul Iaşi include următoarele componente de investiţie:

Componenta

Descrierea componentei

Componenta 1

Colectarea selectivă a deşeurilor

Componenta 2

Transferul şi transportul deşeurilor (2 staţii noi de transfer la Ruginoasa şi Bălţaţi)

Componenta 3

Facilităţi de sortare pentru deşeuri reciclabile (la Ruginoasa, extinderea staţiei de sortare Ţuţora, finalizarea staţiei de sortare de la Ţuţora)

Componenta 4

Facilitatea de tratare a deşeurilor biodegradabile (Staţia de tratare mecano-biologică Ţuţora, finalizarea staţiei de compostare Ţuţora)

Componenta 5

Construcţia sub-compartimentului 3 din celula nr. 1 a depozitului conform Ţuţora

Componenta 6

Închiderea depozitelor urbane neconforme din Tomeşti, Paşcani, Hârlău şi Târgu Frumos

Componenta 7

Campanie de conştientizare a populaţiei, Asistenţă tehnică şi Supervizare, Audit, cheltuieli neprevăzute şi asistenţă tehnică pentru verificarea proiectelor