Contracte de Lucrări

1. Extindere și modernizare Centru de management al deşeurilor din judeţul Iaşi

Contractor SC Iasicon SA, data semnării contractului: 26.02.2014

 • Construcția unei stații de tratare mecano-biologică în comuna Ţuţora (capacitate de 140.000 t/an);
 • Extinderea stației de sortare existente la Ţuţora cu o bandă de sortare;
 • Achiziţia echipamentului tehnologic pentru investiții.

2. Contract de proiectare și execuție “Construcție stație transfer Bălțați, construcție stație transfer și sortare Ruginoasa” din  cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”

Contractor SC GEPROCON SA Iași, data semnării contractului 07.04.2015

 • Construcția unei stații de transfer în comuna Bălțați (capacitate 17.000 t/an);
 • Construcția unei staţii de sortare în comuna Ruginoasa;
 • Construcția unei stații de transfer la Ruginoasa (capacitate 44.000 t/an).

3. Închiderea depozitelor neconforme de la Pașcani – Valea Seacă, Hârlău, și Târgu Frumos

Contractor SC Geiger Transilvania SRL, data semnării contractului: 13.01.2014

 • Târgu Frumos – Adâncata;
 • Pașcani – Valea Seacă
 • Hârlău.

4. Continuarea lucrărilor în cadrul Proiectului Management Integrat al Deşeurilor în Municipiul Iaşi”

Contractor Geiger Transilvania SRL – Wilhelm Geiger Germania – Conest SA, data semnării contractului: 12.07.2013

 • Reabilitarea și închiderea depozitului urban neconform Tomeşti;
 • Construcția compartimentului 3 din prima celulă din depozitul de deșeuri Ţuţora (capacitate aproximativ 764.000 mc);
 • Finalizarea stației de compost Ţuţora (capacitate de 10.000 t/an);
 • Finalizare stației de sortare existente Ţuţora.