Legislaţie UE

Legislaţia privind gestiunea deşeurilor în Uniunea Europeană

 • Directiva nr. 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive
 • Decizia Comisiei 2000/532/CE (cu modificările ulterioare) de stabilire a unei liste de deşeuri

Legislatia privind operatiile de gestionare a deseurilor

Depozitarea deseurilor

 • Directiva nr. 99/31/CE privind depozitarea deseurilor
 • Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor şi procedurilor pentru acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare a art. 16 si anexei II la Directiva 1999/31/CE

Incinerarea deşeurilor

 • Directiva nr. 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor

Transportul deşeurilor

 • Regulamentul Consiliului 1013/2006 privind transferul de deşeuri (aplicabil din data 11 Iulie 2007)

Legislaţia privind fluxurile specifice de deşeuri

Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

 • Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje (cu modificările ulterioare)
 • Decizia 97/129/CE privind sistemul de identificare şi marcare a materialelor de ambalaj

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice

 • Directiva 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (cu modificările ulterioare)
 • Directiva 2002/95/CE privind restricţionarea utilizării anumitor substante periculoase în echipamentele electrice şi electronice (cu modificările ulterioare)

Utilizarea in agricultura a namolurilor din epurare

 • Directiva 86/278/CEE privind protecţia mediului, şi în particular, a solului, atunci când nămolul provenit de la staţiile de epurare este folosit în agricultură

Deşeuri de baterii şi acumulatori

 • Directiva 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatorii (cu modificările ulterioare)