Obiective

Colectează separat! Natura te va răsplăti!

Proiectul „Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” este co-finanţat de Uniunea Europeană prin POS Mediu – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1. Contractul de finanțare a fost semnat la data de 16 mai 2013.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 31 de luni, cu finalizare la data de 31 decembrie 2015.

Valoarea totală a proiectului este de 69.350.207 euro (fără TVA).

Costurile eligibile sunt în valoare de 55.095.293 euro din care 50.577.479 euro vor fi acoperite prin contribuţia Uniunii Europeane, în proporţie de 83,5% (42.232.195 euro), a Guvernului României, prin Bugetul de stat, în proporţie de 15,5% (7.839.509 euro) şi din Bugetul local 1% (505.775 euro). Restul de finanţare (non-funding gap) este de 8,2% din totalul costurilor eligibile (4.517.814 euro).

Costurile neeligibile sunt în valoare de 14.254.914 euro şi provin din contribuţia locală.

OBIECTIVUL GENERAL

Creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi îmbunătăţirea calităţii mediului din judeţul Iaşi, prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem durabil de management al deşeurilor

SCOPUL PROIECTULUI

Completarea infrastructurii şi a echipamentelor existente prin investiţii care să conducă la asigurarea unui sistem de management integrat al deşeurilor la nivel de județ, pentru conformarea cu cerinţele legislative ale Uniunii Europene din sectorul de mediu şi respectarea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

OBIECTIVE 

a) Reducerea cantității anuale de deşeuri biodegradabile

Pentru anul 2016, cantitatea de deşeuri biodegradabile ce va trebui deviată de la depozit este de aproximativ 134.847 tone.

b) Reducerea considerabilă a depozitării deşeurilor provenite din ambalaje

Pentru recuperarea materialelor utile din deşeurile de ambalaje se vizează, ca ţinte pentru 2016, următoarele cantităţi:

  • min. 60% – pentru hârtie şi carton;
  • 22,5% – pentru mase plastice;
  • 60% – pentru sticlă;
  • 50% – pentru metale;
  • 15% – pentru lemn.

c) Implementarea sistemului de colectare selectivă

d) Îmbunătăţirea şi extinderea echipamentelor existente de colectare şi transport

e) Optimizarea logisticii prin eficientizarea gestionării deşeurilor

f) Depozitarea controlată a deşeurilor în cadrul depozitului conform de la Ţuţora

g) Asigurarea unei bune vizibilităţi a proiectului şi obţinerea unui bun nivel de conştientizare a publicului cu privire la rigorile şi avantajele SMID în judeţul Iaşi prin:

  • Realizarea materialelor publicitare;
  • Realizarea campaniilor de informare şi conştientizare a beneficiarilor finali;
  • Mediatizarea şi diseminarea rezultatelor proiectului (prin spoturi radio-TV, comunicate, informări, anunţuri în presa scrisă, conferinţe de presă, pagina web a proiectului).