Rezultate

Rezultate preconizate

Proiectul are ca ţintă realizarea următoarelor obiective:

  • Să asigure conformitatea cu legislaţia Uniunii Europene şi cu legislaţia românească privind depozitarea deşeurilor biodegradabile, prin construirea unei staţii de tratare mecano biologică a deşeurilor (la Ţuţora – în vecinătatea amplasamentului depozitului conform existent) şi prin achiziţionarea de compostoare individuale pentru o parte din populaţia rurală a judeţului, precum şi prin implementarea unui sistem de colectare selectivă a acestora;
  • Să asigure conformitatea cu legislaţia Uniunii Europene şi cu legislaţia românească privind colectarea deşeurilor din ambalaje, prin construirea unor staţii de sortare a deşeurilor care să ajute la atingerea ţintelor (la Ţuţora – în vecinătatea amplasamentului staţiei de sortare existente şi la Ruginoasa) precum şi prin implementarea unui sistem de colectare selectivă a acestora;
  • Reducerea costurilor de transport a deşeurilor prin construirea a două noi staţii de transfer (la Bălţaţi şi Ruginoasa) şi achiziţia echipamentelor şi utilajelor necesare pentru transfer;
  • Realizarea unei depozitări a deşeurilor eficientă din punct de vedere ecologic, prin finalizarea construirii unui centru de management integrat al deşeurilor, a cărei componentă principală este depozitul de deşeuri conform Ţuţora;
  • Să minimizeze impactul depozitelor urbane neconforme asupra mediului, prin închiderea şi reabilitarea depozitelor urbane existente în judeţul Iaşi (Paşcani, Hârlău, Târgu-Frumos);
  • Să asigure finalizarea execuţiei obiectivelor începute în cadrul Convenţiei de Finanţare nr. 5542/23.10.2006 încheiată între Primăria Iaşi şi Ministerul Mediului (Direcţia Generală de Investiţii) şi anume construirea subcompartimentului 3 al depozitului conform Ţuţora, finalizarea staţiei de compost şi de sortare existente şi reabilitarea şi închiderea depozitului urban neconform Tomeşti).