Componenta 2

Transferul şi transportul deşeurilor (2 staţii noi de transfer la Ruginoasa şi Bălţaţi)

În scopul eficientizării activităţilor aferente managementului deşeurilor, în judeţul Iaşi, au fost stabilite 4 zone de transport, prezentate în pagina „Zonarea judeţului Iaşi”.

Componenta 2 a proiectului presupune următoarele măsuri:

a)  Construcţia Staţiei de Transfer Ruginoasa (în zona 1) şi dotarea acesteia cu vehicule de transfer pentru transferul deşeurilor la facilităţile de la Ţuţora (sortare, TMB, compostare, depozitare);

b)  Construcţia Staţiei de Transfer Bălţaţi (în zona 2) şi dotarea acesteia cu vehicule de transport pentru transferul deşeurilor la facilităţile de la Ţuţora (sortare, TMB, compostare, depozitare).

a) Staţia de Transfer Ruginoasa

Staţia de Transfer Ruginoasa este situată în partea de Vest a localităţii Ruginoasa, la o distanţă de 2 km de zona locuită. Accesul la facilitate se asigură pe drumul european E58 Iaşi – Paşcani.

Fluxurile de deşeuri care vor fi transferate la această staţie sunt cele colectate din zona 1, cât şi refuzul de sortare provenit de la Staţia de Sortare Ruginoasa. Transferul tuturor deşeurilor se va face cu compactare, în containere de 24 m3. Deşeurile vor fi descărcate de pe platforma superioară de acces printr-un buncăr de alimentare.

Capacitatea Staţiei de Transfer Ruginoasa va fi de 44.000 tone/an. Tehnologia de transfer este automată cu un cap de presare, iar sistemul de schimbare va avea 5 containere de 24 m3.

Numărul total de containere necesare în staţia de transfer este de 11, cu o capacitate de 24 m3. De asemenea, pentru această facilitate au fost prevăzute 5 vehicule de lung curier. Pentru operarea staţiei de transfer va fi nevoie de 12 angajaţi care să lucreze într-un singur schimb de lucru de 8 ore/zi.

Staţia de transfer este localizată la o distanţă de 85 km de facilităţile de la Ţuţora.

b) Staţia de Transfer Bălţaţi

Staţia de transfer Bălţaţi este situată în partea de est a comunei Bălţaţi, la graniţa cu localitatea Erbiceni, la o distanţă de aproximativ 1 km de zona locuită. Accesul la această facilitate se face prin drumul comunal pietruit DC 115.

Deşeurile care vor fi transferate la această staţie sunt cele colectate din zona 2. Această staţie va fi simplă, deşeurile vor fi transportate fără a fi compactate în prealabil, de la camioanele de colectare direct în containerele deschise de 32 m3. Containerele vor fi apoi transportate cu camioane cu remorcă, 2 containere fiind transportate în acelaşi timp.

Capacitatea Staţiei de Transfer Bălţaţi va fi de 17.000 tone/an. Tehnologia de transfer este simplă, fără cap de presare şi sistemul de schimbare va avea 3 containere de 32 m3.

Numărul total de containere necesare în staţia de transfer este de 11, fiecare având o capacitate de 32 m3. De asemenea, un număr de 2 vehicule de lung curier cu remorcă au fost stabilite ca necesare pentru această facilitate. Pentru operarea staţiei de transfer vor fi angajate 8 persoane, într-un singur schimb de lucru de 8 ore/zi.

Staţia de transfer este localizată la o distanţă de 55 km de facilităţile de la Ţuţora.